Świnoujście, ul. Karsiborska 14

Nr konta: Pekao SA 67 1240 3914 1111 0010 6722 9764

Fundacja I SEE YOU, ul. Kujawska 5G/14, 72-600 Świnoujście

Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji

30.03.2017r. Rada Miasta Świnoujście jednogłośnie przyjęła program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, w którym na wniosek Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania ich Bezdomności znalazł się zapis o dofinansowaniu do kosztów sterylizacji i kastracji domowych zwierząt.

Dofinansowanie do kosztów sterylizacji wyniesie aż 80%.

Poniżej fragment uchwały:

 1. Zapobieganie bezdomności psów i kotów właścicielskich następuje na skutek dofinansowania z budżetu miasta zabiegów sterylizacji lub kastracji w wysokości 80% kosztów.
 2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
  • dofinansowanie przysługuje jedynie właścicielom zwierząt mieszkającym na terenie Gminy Miasto Świnoujście,
  • zabieg wykonuje lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę,
  • właściciel w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zgłasza się do Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa celem uzyskania zgody,
  • zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa, o ile taki obowiązek istnieje, uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz jego znakowania elektronicznego.
  • właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do opłacenia 20% kosztów sterylizacji lub kastracji
 3. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta Świnoujście na 2017 rok, a o uzyskaniu zgody decyduje kolejność zgłoszeń.

W Świnoujściu od opłaty za posiadanie psa zwolnione są osoby:

 • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 • niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – z tytułu posiadania psa asystującego;
 • w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa (UWAGA: Wyłączeniem z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat);
 • będące podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Ponadto, opłacie nie podlegają psy:

 • które nie ukończyły 4 miesiąca życia,
 • nabyte ze Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu – przez 3 lata licząc łącznie z rokiem, w którym nastąpiło nabycie.

Informacje o kastracji i sterylizacji psów, kotów i innych zwierząt można znaleźć na naszej stronie „Kastracja/sterylizacja

Dziękujemy za prezenty :)

Serdeczne podziękowania dla dzieciaków ze szkoły podstawowej nr 6, za zbiórkę karmy dla naszych podopiecznych. W podarunkach między innymi dostaliśmy karmę oraz smakołyki dla naszych myszatych milusińskich.

Kolejny właściciel odnaleziony :)

Znaleziono psa!
Zwierzę błąkało się w okolicy ul. Kościuszki. Brak CHIP oraz obroży.

Pies znajduje się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej 14. Właściciel proszony o kontakt pod numerem 733-746-143

 

Aktualizacja – właściciel odnaleziony

24.04 – Międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

24 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji zwany także  Światowym Dniem Zwierząt Laboratoryjnych (ang. World Day for Laboratory Animals = NDLA). Dzień ten ustalony został w 1979 roku przez brytyjskie National Anti-Vivisection Society – najstarszą na świecie organizację walczącą z przeprowadzaniem testów na zwierzętach. Wybór daty padł na dzień w którym poprzedni prezes organizacji, Sir Hugh Dowding obchodził urodziny. Dowding był postacią nietuzinkową, był między innymi naczelnym dowódcą RAF w trakcie bitwy o Anglię.

Czym właściwie jest wiwisekcja?

NEAVS  podaje na swojej stronie taką definicję: „Wiwisekcja jest praktyką eksperymentów na zwierzętach. Może obejmować podawanie leków, zarażanie chorobami, zatruwanie w celu przeprowadzania testów toksyczności, powodowanie urazów mózgu, okaleczanie, oślepianie oraz wiele innych bolesnych i inwazyjnych procedur. Może zawierać protokoły, które powodują poważne cierpienia, takie jak długoterminową izolację społecznej, unieruchomienie całego ciała, porażenia prądem elektrycznym, niedostarczanie pokarmu i wody, lub wielokrotnie rozmnażanie i oddzielanie noworodków od matek. Zasadniczo, oznacza  wykorzystywanie zwierząt w sposób powodujący cierpienie i / lub śmierć w próbach do testowania bezpieczeństwa leków i produktów biologicznych lub w celu znalezienie sposobów leczenia lub zapobiegania chorobom człowieka.

Więcej informacji na poświęconej temu dniu podstronie.

I kolejne podziękowania :)

Dziękujemy grupie „EKOLUDKI” z przedszkola miejskiego nr 1 „PEREŁKI BAŁTYKU” w Świnoujściu za 130 kg karmy (w puszkach, suchej i w formie smakołyków).

Dziękujemy :)

Chcielibyśmy OGROMNIE podziękować dzieciom i opiekunom ze szkoły SP4 za odwiedziny i za dary dla naszych podopiecznych!

Znaleziono psa

Znaleziono psa!
Z wywiadu wiadomo, że pies został znaleziony na ul. Konstytucji w okolicy osiedla Platan na przełomie lutego/marca. Brak CHIP oraz obroży. Najpierw zwierzę przebywało w domu u Pani, która poszukiwała mu właściciela, ale nie udało się to, a ona nie jest w stanie nadal się nim opiekować.

Pies znajduje się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej 14. Właściciel proszony o kontakt pod numerem 733-746-143

Kolejny pies- właściciel odnaleziony

Odłowiono psa.

Zwierze błąkało się obok ruchliwej jezdni przy ulicy Grunwaldzkiej 26. stwarzając potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu. Brak CHIP, posiada obrożę. W pobliżu nie było właściciela.

Pies znajduje się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej 14. Właściciel proszony o kontakt pod numerem 733-746-143

Aktualizacje – własciciel odnaleziony

Zaginął Tibon!

W imieniu właścicieli prosimy o pomoc w odnalezieniu.

Dziękujemy :)

Dziękujemy wczorajszemu darczyńcy oraz ekipie sklepu Animal Planet w imieniu Ramzesa oraz reszty naszych podopiecznych za naprawdę dobrej jakości karmę. Teraz Ramzes może się cieszyć specjalistyczną karmą na jego problemy z brzuszkiem, kocięta zajadać pożywnym pokarmem a psiaki ślinić wyczekując pory karmienia. DZIĘKUJEMY RAZ JESZCZE!

Poszukiwany właściciel

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL!

Znaleziono beżowego małego psa. Wiemy, że pies nazywa się Fifi. Zwierze schowało się na jednej z posesji przy ulicy Piłsudskiego. Pies miał na sobie biało-czarną obroże i kawałek smyczy, nie posiada CHIP.

Pies znajduje się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej 14.
Właściciel proszony o kontakt pod numerem 733 746 143.

Accessibility